قاضى برنامه گردشگری استفاده گردشگری

قاضى: برنامه گردشگری استفاده گردشگری برنامه ریزی میراث فرهنگی میراث فرهنگی اخبار اجتماعی

کشف پروتئینی که به درمان چاقی کمک می کند

محققان دانمارکی و آمریکایی موفق به کشف پروتئینی موسوم به GDF۱۵ شده است اند که باعث کم کردن اشتیاق به خوردن شده است و به درمان چاقی کمک می کند.  ..

ادامه مطلب