قاضى برنامه گردشگری استفاده گردشگری

قاضى: برنامه گردشگری استفاده گردشگری برنامه ریزی میراث فرهنگی میراث فرهنگی اخبار اجتماعی

اجرای یک نمایش بعد از ۴۸ سال

نمایش «نظارت عالیه» بعد از ۴۸ سال این‌بار در منزل نمایش «دا» از ۹ تا ۲۴ مرداد به روی صحنه می‌رود. اجرای یک نمایش بعد از ۴۸ سال عبارات مه..

ادامه مطلب

طراحی یک اسکلت خارجی جهت کمک به کارگران ساختمانی

مهندسان در آمریکا اسکلت خارجی ارائه داده‌اند که به کارگران ساختمانی نیروی فوق‌العاده می‌دهد و آن‌ها را قادر به بلند کردن بارهای سنگین می‌کند. طراح..

ادامه مطلب

کمک 2 شرکت اماراتی به کشور عزیزمان ایران جهت دور زدن تحریم‌ها / آمریکا

نهادهای نظامی آمریکایی که مدعی افشای دور زدن تحریم‌های کشور عزیزمان ایران از سوی امارات شده‌اند، مسئولیت پیگیری حرکت کشتی‌ها در خلیج فارس را بر عهده..

ادامه مطلب