قاضى برنامه گردشگری استفاده گردشگری

قاضى: برنامه گردشگری استفاده گردشگری برنامه ریزی میراث فرهنگی میراث فرهنگی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات افتخاری عوض نمی شود و با قدرت به کارش در مدیریت استقلال ادامه می دهد / مازیار ناظمی

به گزارش سرپوش، سخنگوى وزارت ورزش در صفحه اينستاگرامش نوشت: هوادارن محترم کلوب استقلال، برادر محترم و پر تلاش مان آقای افتخاری مدیر عامل استقلال با قدرت کارشان

افتخاری عوض نمی شود و با قدرت به کارش در مدیریت استقلال ادامه می دهد / مازیار ناظمی

مازیار ناظمی: افتخاری عوض نمی شود و با قدرت به کارش در مدیریت استقلال ادامه می دهد

عبارات مهم : شایعات

به گزارش سرپوش، سخنگوى وزارت ورزش در صفحه اينستاگرامش نوشت: هوادارن محترم کلوب استقلال، برادر محترم و پر تلاش مان آقای افتخاری مدیر عامل استقلال با قدرت کارشان را ادامه می دهند و هیچ تصمیمی وزارتخانه جهت عوض کردن مدیریت نداشته و ندارد !

افتخاری عوض نمی شود و با قدرت به کارش در مدیریت استقلال ادامه می دهد / مازیار ناظمی

با آقای خلیلیان دوست قدیمی و کارشناس هم جهت عنوان مدیریتی دیگری گفت و گو شده است بود ، واقعا در کشور ما توان شایعه شاهکاره ! گاهی متاسف می شوم به جای ادامه پر شتاب و پر امید کارهای کشور باید بشینی جواب شایعات بی در و پیکر و بی ربط را بدهی ، البته شاید گله من در اصل باید از همکارانم در کلوب اسنقلال باشد که به سرعت جهت جمع کردن شایعات وارد نشدند ، پاسخگویی سریع و بهنگام و شنوا بودن تاکید همیشگی است.

با آرزوی موفقیت جهت استقلال و پرسپولیس در مسیر سخت لیگ قهرمانان آسیا ، این روزها فوتبال مراسم خوش حالی ملی مردم شده است است.

به گزارش سرپوش، سخنگوى وزارت ورزش در صفحه اينستاگرامش نوشت: هوادارن محترم کلوب استقلال، برادر محترم و پر تلاش مان آقای افتخاری مدیر عامل استقلال با قدرت کارشان

واژه های کلیدی: شایعات | مدیریت | مدیریت | استقلال | افتخاری | استقلال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

افتخاری عوض نمی شود و با قدرت به کارش در مدیریت استقلال ادامه می دهد / مازیار ناظمی

افتخاری عوض نمی شود و با قدرت به کارش در مدیریت استقلال ادامه می دهد / مازیار ناظمی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs