قاضى برنامه گردشگری استفاده گردشگری

قاضى: برنامه گردشگری استفاده گردشگری برنامه ریزی میراث فرهنگی میراث فرهنگی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث مادر،مهریه50سال قبلش را طلب کرد ، فرزندان زن سالخورده می خواهند مادرشان را از منزل پدری بیرون کنند

در مجتمع قضایی ونک زمانی که نوبت پیگیری به پرونده مهریه «فخری» پیرزن ثروتمند رسید دختر و پسرش وارد شعبه 262 دادگاه خانواده شدند ولی از خودش خبری نبود و وکیلش در

فرزندان زن سالخورده می خواهند مادرشان را از منزل پدری بیرون کنند/مادر،مهریه50سال قبلش را طلب کرد

عبارات مهم : پرونده

در مجتمع قضایی ونک زمانی که نوبت پیگیری به پرونده مهریه «فخری» پیرزن ثروتمند رسید دختر و پسرش وارد شعبه 262 دادگاه خانواده شدند ولی از خودش خبری نبود و وکیلش در دادگاه حضور داشت.

ایران نوشت: از فرزندان این زن سالخورده هم دختر و پسر میانسالش به دادگاه آمده بودند. یکی از دخترانش هم در خارج از کشور زندگی می کرد. قاضی «غلامحسین گل آور» نگاهی به پرونده آنها انداخت و رو به زن و مرد گفت:«مادرتان مهریه اش را درخواست کرده، با توجه به اینکه پدرتان در قید حیات نیست چه توضیحی دارید؟»

زن میانسال که خود را «فتانه» معرفی می کرد گفت:«مشکلی نیست. در حساب پدرمان حدود 50 میلیون تومان پول است که می توانید دستور بدهید از آن محل مهریه مادرمان پرداخت شود. ولی مسئله مادر ما مهریه نیست…»

مادر،مهریه50سال قبلش را طلب کرد ، فرزندان زن سالخورده می خواهند مادرشان را از منزل پدری بیرون کنند

قاضی پرسید:«پس چه مشکلی در میان است؟»

زن جواب داد: «مادر ما در منزل پدری مان ساکن است و از آنجا که فقط سه دانگ از این منزل به نام اوست، می خواهد با اجرا گذاشتن مهریه اش جلوی پیگیری به پرونده انحصار وراثت پدرمان را بگیرد.»

در مجتمع قضایی ونک زمانی که نوبت پیگیری به پرونده مهریه «فخری» پیرزن ثروتمند رسید دختر و پسرش وارد شعبه 262 دادگاه خانواده شدند ولی از خودش خبری نبود و وکیلش در

قاضی که به نظر می رسید عنوان برایش جالب شده، گفت:«خب اجازه بدهید همانجا سکونت داشته باشد.»

زن دوباره جواب داد:«نمی توانیم. چون خواهرم از خارج پیغام داده سهمش را از این منزل می خواهد و برادرم هم جهت پرداخت مهریه همسرش به پول نیاز دارد و من هم پرسشها خودم را دارم.»

در آن لحظه وکیل جوانی که وکالت زن سالخورده را بر عهده داشت به میان بحث آمد و گفت:«جناب قاضی؛ خوشبختانه پدر این سه فرزند، فرد ثروتمندی بوده و جدا از این آپارتمان 10 خانه، مغازه، ویلا و املاک دیگری به ارث گذاشته هست. ولی متأسفانه هیچ یک از فرزندانش راضی نشده اند تا بسته شدن پرونده انحصار وراثت صبر کنند.به همین خاطر نسبت به سه دانگ از سهم منزل پدری ارزش شکایتی مطرح کرده اند. من هم هر چه با این سه عضو خانواده صحبت کرده ام که دل مادر پیرشان را نشکنند و اجازه دهند چراغ منزل پدری ارزش روشن بماند گوششان بدهکار نیست. باور کنید دیروز که به مادر سالخورده ارزش زنگ زدم تا به دادگاه بیاید متوجه شدم سرماخورده و در این شرایط هیچ کدام از فرزند ها هم به او سر نزده اند…»

مادر،مهریه50سال قبلش را طلب کرد ، فرزندان زن سالخورده می خواهند مادرشان را از منزل پدری بیرون کنند

دراین هنگام پسر زن سالخورده گفت:«من که پایتخت کشور عزیزمان ایران زندگی نمی کنم. یکی از خواهرانمان هم که خارج هست. این خواهرم باید به دیدن مادرمان می رفت که ظاهراً لجبازی کرده ونرفته.»

قاضی به وکیل جوان گفت: «موضوع انحصار وراثت مربوط به این پرونده نیست. مادر سالخورده ارزش یک مهریه 30 هزار تومانی دارد که 50 سال پیش ثبت شده.. بنابراین باید قیمت آن به روز محاسبه شود که چیزی حدود چهل تا پنجاه میلیون تومان می شود. از آنجا که اموال کافی جهت این منظور موجود است می توانید حق موکلتان را دریافت کنید.»

در مجتمع قضایی ونک زمانی که نوبت پیگیری به پرونده مهریه «فخری» پیرزن ثروتمند رسید دختر و پسرش وارد شعبه 262 دادگاه خانواده شدند ولی از خودش خبری نبود و وکیلش در

وکیل تقدیر کرد و ادامه داد:«راستش من از داشتن مادر محروم بوده ام و بعد از درگذشت ایشان، پدرم با وجود همه مشکل ها من و خواهرم را بزرگ کرد و ازدواج هم نکرد. جهت همین دوست دارم تا مادر این خانواده در قید حیات هست، فرزندانش قدر او را بدانند. به نظرم آنها پرداخت مهریه را هم آینده نگری کرده اند، چون تا چند ماه پیش خبری از این حساب و مبلغ موجودی اش نبود. با این حال از محضر دادگاه درخواست دارم دستور پرداخت اجرت المثل سال های زندگی موکلم را هم از وارثان صادر کنید.»

قاضی این بار رو به فرزندان زن سالخورده کرد و گفت:«درباره پرداخت اجرت المثل مادرتان اعتراضی ندارید؟»

مادر،مهریه50سال قبلش را طلب کرد ، فرزندان زن سالخورده می خواهند مادرشان را از منزل پدری بیرون کنند

فتانه جواب داد:«مادر ما که معلم بوده و هنگامی که هم به منزل برمی گشت، مستخدمین کارهای منزل را انجام می دادند.»

قاضی با شنیدن این جملات گفت:«به هر حال هر زنی می تواند بابت زحماتی که در منزل می کشد از همسرش اجرت المثل طلب کند. حالا اینکه خودش کار کرده یا مستخدم مقوله دیگری است.»

بعد از آن قاضی چند دقیقه ای راجع به احترام به پدر و مادر و جبران زحمات آنها در سالمندی حرف زد و تلاش کرد فرزندان را به دلجویی از مادرشان ترغیب کند. سپس آخر جلسه را اعلام کرد و از همه حاضران خواست صورتجلسه پیگیری را امضا کنند. آن وقت فتانه زیر گوش برادرش چیزی گفت و از قاضی پرسید:«اجرت المثل مادرمان چقدر می شود؟» قاضی هم توضیح داد که این مبلغ براساس نظر کارشناس تعیین خواهد شد و به اطلاع فرزندان خواهد رسید.

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | فرزندان | خانواده | سالخورده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs