قاضى برنامه گردشگری استفاده گردشگری

قاضى: برنامه گردشگری استفاده گردشگری برنامه ریزی میراث فرهنگی میراث فرهنگی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار بین الملل اعلان برائت مفتی عربستان و خاندان آل شیخ از امیر قطر

خاندان آل شیخ عربستان در بیانیه‌ای که ۲۰۰ نفر از جمله مفتی عربستان و مدیر شورا و وزیر امور اسلامی آن را امضا کرده‌اند، این مساله را تکذیب کردند که امیر قطر با ج

اعلان برائت مفتی عربستان و خاندان آل شیخ از امیر قطر

اعلان برائت مفتی عربستان و خاندان آل شیخ از امیر قطر

عبارات مهم : بیانیه

خاندان آل شیخ عربستان در بیانیه ای که ۲۰۰ نفر از جمله مفتی عربستان و مدیر شورا و وزیر امور اسلامی آن را امضا کرده اند، این مساله را تکذیب کردند که امیر قطر با جد آنها، محمد بن عبدالوهاب نسبتی داشته باشد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریة نیوز، در این بیانیه آمده است: شیخ محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان بن علی بن محمد از آل مشرف از وهبة از بنی تمیم هست. او چهار پسر به نام های حسین، حسن، علی و عبدالله داشته است.

اعلان برائت مفتی عربستان و خاندان آل شیخ از امیر قطر

طبق این بیانیه، هرکس که در داخل یا خارج عربستان ادعا می کند که به جز این چهار تن نسبتش به این شیخ بازمی گردد، ادعایی باطل و دروغین و ساختگی را مطرح ساخته که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد؛ همانند امیر یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که مسجدی را با نام شیخ محمد بن عبدالوهاب در کشورش ساخته و مدعی است که جدش محمد بن عبدالوهاب می باشد.

کسانی که این بیانیه را امضا کرده اند، خواهان عوض کردن نام مسجد شده است و تاکید کردند که این شخص روش سلفی درست را دنبال نمی کند و دولت وی نیز روش “امام محمد بن عبدالوهاب” را در پیش نگرفته است.

خاندان آل شیخ عربستان در بیانیه‌ای که ۲۰۰ نفر از جمله مفتی عربستان و مدیر شورا و وزیر امور اسلامی آن را امضا کرده‌اند، این مساله را تکذیب کردند که امیر قطر با ج

آنها گفتند: ما اول و آخر، شهروندان عربستانی هستیم، از این وطن هستیم و از ولی امران خود اطاعت می کنیم و هر گونه انتساب و وابستگی قبیله ای یا غیر قبیله ای نمی تواند بر وابستگی ملی ما پیشی بگیرد.

واژه های کلیدی: بیانیه | عربستان | عربستانی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs