قاضى برنامه گردشگری استفاده گردشگری

قاضى: برنامه گردشگری استفاده گردشگری برنامه ریزی میراث فرهنگی میراث فرهنگی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی مراقب این نهنگ آبی باشید!

به بهانه هشدار وزیر ارتباطات در خصوص بازی اینترنتی «نهنگ آبی»، مهدی عزیزی این کارتون را در شرق منتشر کرده است

مراقب این نهنگ آبی باشید!

مراقب این نهنگ آبی باشید!

عبارات مهم : کارتون

به بهانه هشدار وزیر ارتباطات در خصوص بازی اینترنتی «نهنگ آبی»، مهدی عزیزی این کارتون را در شرق منتشر کرده است

مراقب این نهنگ آبی باشید!

واژه های کلیدی: کارتون | اینترنتی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs